Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, diğer adıyla istimlâk; kamu yararı gerektirdiği takdirde, özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın ve irtifak haklarının idare üzerine geçirilmesidir. Devletleştirme olarak da tanımlanmaktadır. İdare, kamulaştırma işlemini yaparken kamu gücünü kullanır ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazları kendi mülkiyetine geçirir. Kamulaştırmaya ilişkin genel esaslar; Anayasamızın 46. Maddesi ve 4.11.1983…

Acele Kamulaştırma Nedir?

Acele Kamulaştırma Nedir? Acele Kamulaştırma, kamulaştırma işleminin özel bir yoludur. Kamulaştırma ise, kamu yararı gerektirdiği takdirde, özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın ve irtifak haklarının idare üzerine geçirilmesidir. Neticede acele kamulaştırma, bazı özel hallerde kamulaştırmada izlenmesi gereken kıymet takdiri haricindeki usullerin daha sonraya bırakılması ve Kanunda öngörülen işlemler yapılarak taşınmaz mala el koyulması usulüdür. Bu…