ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE DEVRALMALARI İŞLEMLERİNİN HUKUKİ DUE DILIGENCE KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİ

Son yıllarda ekonomide kendisine geniş bir alan bulan şirket birleşme ve devralmaları, ekonomik olarak geniş hacimli ve kendi bünyesinde bir takım riskler barındıran işlemlerdir. Şirket birleşme ve devralmaları süreçlerinde yapılacak işlemlerden evvel bu risklerin analizinin yapılarak doğabilecek problemlere karşı önlemler alınması önem arz etmektedir. Meydana gelebilecek risklerin analizinin profesyonelce yapılmaması, halk arasında şirket evliliği olarak…

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, diğer adıyla istimlâk; kamu yararı gerektirdiği takdirde, özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın ve irtifak haklarının idare üzerine geçirilmesidir. Devletleştirme olarak da tanımlanmaktadır. İdare, kamulaştırma işlemini yaparken kamu gücünü kullanır ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazları kendi mülkiyetine geçirir. Kamulaştırmaya ilişkin genel esaslar; Anayasamızın 46. Maddesi ve 4.11.1983…

Acele Kamulaştırma Nedir?

Acele Kamulaştırma Nedir? Acele Kamulaştırma, kamulaştırma işleminin özel bir yoludur. Kamulaştırma ise, kamu yararı gerektirdiği takdirde, özel mülkiyete konu olan bir taşınmazın ve irtifak haklarının idare üzerine geçirilmesidir. Neticede acele kamulaştırma, bazı özel hallerde kamulaştırmada izlenmesi gereken kıymet takdiri haricindeki usullerin daha sonraya bırakılması ve Kanunda öngörülen işlemler yapılarak taşınmaz mala el koyulması usulüdür. Bu…